ENG

28. aprill tõi kokku üle 20 esineja, kes täitsid terve sisuka päeva vesiniku teemadel. Eksperdid, ettevõtted, haridusvaldkonna esindajad kui ka riigi tegelased arutasid vesiniku kasutamise potentsiaalidest ja kitsaskohtadest.

Küsisime rektor Tiit Landilt, kuidas liigub TalTech rohepöördes ja kuidas tudengid selles kaasatud võiks olla? Lisaks räägib rektor, mida tema vesinikust arvab.

Play Video

Proovisime rektoriga, kuidas on sõita keskkonnasõbraliku vesinikuautoga, mille väljalaske torust veeauru tuleb! Muidugi küsisime ka, kuidas TalTechis röhepööre käib ning kas tudengid ka selles kaasa aidata saavad? Tuleb välja, et rohepöörde elluviimiseks ülikoolis tuleb sisendit koguda ja arvamust küsida paljudelt erinevatelt valdkonna esindajatelt. Peame vastama küsimustele, kuhu me üldse tahame jõuda ja mida teha? Viimaseks arvab rektor, et vesinik kogub kindlasti energeetikas tulevastel aastatel rohkem tähelepanu ning loodetavasti on varsti ka Eestis näha rohkem vesinikutanklaid. 

Vesinikuauto Toyota Mirai - 5kg vesinikku ja 650 km sõidu ulatus

Toyota tõi uudistamiseks enda baltikumis ainulaadse vesinikuauto Toyota Mirai. Auto mahutab 5kg vesinikku ning on sõidu ulatusega ligi 650 km – optimaalsetel tingimustel on saavutatud rekord isegi 1000 km. Auto on keskkonna sõbralik ning eritab ainult veeauru. Vaata kui laheda autoga on tegemist kõrval olevast videost!

Play Video

Konverentsil käsitlesid üle 20 valdkonnast teadlikku esinejat vesinikutehnoloogiate väljakutsetest ning potentsiaalidest.

Play Video

Paneel "Strateegiline lähenemine"

Paneel arutelus mõtisklevad oluliste küsimuste üle kuus eksperti. Osalejad on aktiivsed vesiniku valdkonnas ning omavad head ülevaadet selle erinevatest osadest ja väljakutsetest – nagu näiteks teadustöö arendamine, vesiniku rakendusvaldkonnad ja poliitilise raamistiku välja töötamine. Miks teadlastele meeldib vesinik? Milleks läheb vesiniku tarvis sadamates? Kuula nende ja teistegi huvitavate teemade kohta arutelust.

Play Video

Paneel "Noorpoliitikute vaade"

Arutelus mõtisklevad viie erakonna noorpoliitikud rohepöörde ning vesiniku rolli üle. Millisena näevad noorpoliitikud rohepööret? Missugusel kujul peaks olema vesinik sisse kirjutatud kliimaleppesse? Miks ei ole Eestis veel vesinikutankla võimekust, kui teistes piirkondades juba on?

Eesti initsiatiiv vesiniku juurutamisel

Play Video

Saaremaa - Sulev Alajõe

Play Video

Pärnu - Toomas Toodu

Play Video

Pärnu - Thomas Abraham

Play Video

Vesinikuorg - Marek Alliksoo

Transpordisektori dekarboniseerimine ja vesiniku roll

Play Video

Bussid - Marius Mets

Play Video

Laevad - Valentin Bratkov

Play Video

Lennukid - Marek Alliksoo

Vesiniku roll energiasüsteemis

Play Video

Elering - Siim Iimre

Play Video

Eesti Energia - Kaarel Kuusk

Vesiniku ettevõtted, idufirmad ja algatused

Play Video

Power Up Energy Technologies - Hain Särg

Play Video

Stargate Hydrogen - Georg Rute