Sisukord

Vesinikuorganisatsioon?

Tegemist on vesinikutehnoloogia arendamise ja populariseerimisega tegeleva organisatsiooniga, mis toob kokku valdkonnast huvi tundvad ja sellesse panustada soovivad tudengid.

Me oleme punt roheliselt mõtlevaid noori

Me korraldame konverentse, võistluseid ja töötube. Veame eest TalTechis vesiniku valdkonnas arenemise võimaluste suurendamist. Lisaks tihedale tööle võtame vabal ajal aega et midagi lõbusat teha. Vaatame koos filmi, külastame vabaaja keskuseid või võtame osa mõnest võistlusest.

Meil on selge eesmärk

Me lähtume TiVos põhimõttest, et kes ei proovi, sel ei
õnnestugi kunagi. Unistada ja mõelda tuleb suurelt, ning ühtse tiimiga on
võimalik saavutada peaaegu kõike!

Põhitegevused

Koolitame liikmeid valdkonnas tegutsemiseks, loome neile valdkonnas arenemiseks soodsa keskkonna ning esindame nende huve koolis

Konverentside, töötubade, väljasõitude, võistluste jms korraldamine tudengitele ja gümnasistidele

Liikmete kaasatuse ja heaolu kasvatamine

Arendusprojektide ellu viimine ja uute võimaluste leidmine

Missioon

Vesinikutehnoloogiasse huvi tundvate ja sellesse panustada soovivate tudengite kokku toomine.

Keskkonnasõbraliku tehnoloogia arendamine ja selle toetamine ning ühiskonnas teadlikkuse ja huvi tõstmine

Tudengite arenemise võimaluste soodustamine (sh õppekavade kaasajastamine) ja uute võimaluste pakkumine.

Rahvusvahelise kontaktivõrgustiku laiendamine.