Sisukord

Mis projekte me teeme?

TiVo liikmed veavad eest projekte, mis toetavad vesinikutehnoloogiate arengut, kasutusele võtmist või valdkonna järelkasvu. Siia hulka kuuluvad konverentsid, töötoad, väljasõidud kui ka võistlused.

Kes on meie projektides kaasatud?

Projektides on eelkõige kaasatud vesinikutehnoloogiat toetavad ettevõtted, aga ka teised ettevõtted, kes on võtnud rohepöörde valdkonnas initsiatiivi. Lisaks ettevõtetele kaasame eksperte, koole ja teisi valdkonnas tegutsevaid ühinguid 

Projektid

Ülevaade praegu käimas olevatest ning
peagi saabuvatest projektidest

Tulevased projektid

2023

Märts

Aprill

Tulevased projektid

2023

Märts

Aprill

Möödunud projektid

2022

November

September

Mai

2020

November

Möödunud projektid

2022

November

September

Mai

2020

November