ENG

Sisukord

Vesinikuorganisatsioon?

Tegemist on vesinikutehnoloogia populariseerimise ja arendamisega tegeleva organisatsiooniga, mis toob kokku valdkonnast huvi tundvad ja sellesse panustada soovivad tudengid.

Me oleme punt roheliselt mõtlevaid noori

Me korraldame konverentse, võistluseid ja töötube. Tahame suurendada teadmisi ja oskusi TalTechis vesiniku valdkonnas. Lisaks tihedale tööle veedame lõbusalt aega ka vabal ajal – vaatame koos filme, külastame vabaaja keskuseid ja paneme ennast proovile erinevatel võistlustel.

Meil on selge eesmärk

“Kes ei proovi, sel ei õnnestugi kunagi. 

Unistada ja mõelda tuleb suurelt ning ühtse tiimina on võimalik 

saavutada peaaegu kõike!”

Põhitegevused

Koolitame liikmeid valdkonnas tegutsemiseks, loome neile valdkonnas arenemiseks soodsa keskkonna ning esindame nende huve koolis.

Konverentside, töötubade, väljasõitude, võistluste jms korraldamine tudengitele ja gümnasistidele.

Liikmete kaasatuse ja heaolu kasvatamine.

Arendusprojektide elluviimine ja uute võimaluste leidmine.

Missioon

Vesinikutehnoloogiatest huvitunud tudengite kokku toomine ja harimine

Keskkonnasõbraliku tehnoloogia teadlikkuse ja huvi tõstmine

Tudengite arenemise võimaluste soodustamine 

Kontaktivõrgustiku laiendamine Eestis ja rahvusvaheliselt